xatAbidler zümresinden olmak için duâ

Duanın önemi

DUÂNIN DİNİMİZDEKİ YERİ 

Duânın önemi

Duânın Kabul Edilmesinin Şartları

1- Düzgün bir imana, Ehli sünnet itikadına  sahip olmalıdır.

2- Farzları yapıp haramlardan, kul hakkından sakınmalıdır!

3- Kıymetli vakitlerde duâ etmelidir

4- Kabûl edileceğine inanarak duâ etmelidir.

5- Belâ gelmeden önce çok duâ etmelidir.

6- Sebeplere yapışmalıdır

     Duâ etmenin âdâbı

Bedduâ etmemelidir

Herkese hayır duâ etmelidir

Mazlumun duâsı

    GÜNLÜK OKUNACAK DUÂLAR

Îmân duâsı

İstigfar duâsı

Af ve magfiret için duâ

Doğruyu  yanlışı öğrenmek için duâsı

Korkulu zamanlarda okunacak duâ

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak duâ

Dert ve belâdan kurtulmak için okunacak duâ

Cinnin musallat olmaması için okunacaklar duâlar

Günahların affı için duâ

Hamd ve şükür duâsı ,

Sağlık ve âfiyet için duâ,

Hastanın iyileşmesi için duâ,

Kalbde imanın sabit kalması için duâ,

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için duâ,

Fitneden korunmak için  duâ,

Çarşıya giderken okunacak duâ,

Şehid olarak ölebilmek için duâ,

Abidler zümresinden olmak için duâ,

Kabir ziyaretinde okunacak duâlar,

Kalbi öldürmemek için okunacak duâ,

Ezan duâsı,

Günahlara kefaret için duâ,

Sohbetten dağılırken okunacak duâ,

Gece uyanınca okunacak duâ,

Evden çıkarken, girerken okunacak duâ,

Yatarken okunacak duâlar,

Yemek duâsı   ,

Murada kavuşmak için duâ,

Musibet karşısında okunacak duâ,

İstihare namazı ve duâsı,

Salât-ı münciye (salâten tüncînâ),

Kaybolan şeyi bulmak için okunacak duâ,

Doğumun rahat olması için duâ,

Ruhî sıkıntıda okunan duâ,
Ölüler için okunacak duâ,
Namazdan sonra duâ ,
Yolculukta okunacak duâ,
Şifa ayetleri,

Nazar duâsı ,

Büyüden, sihirden kurtulmak için okunacak duâ,

Sihir, büyü nedir?,

Ayat-i hırz nasıl okunur?,

Ayat-i hırz nedir? (76),

     Şeytân ve düşman şerrinden korunmak için,

İftar Duâsı,

Şifa için okunacak duâ,

         Şifa için başka bir duâ,

Tevhid duâsı,

Tecdidi imân ve nikâh duâsı,

         Tecdidi imân:

         Tecdidi nikah:

Küfürden kurtulmak için duâ,

    DİĞER MEŞHUR DUÂLAR,

Cennet ehlinden olmak için duâ,

Duâ kabul olduğunda yapılacak hamd,

Başlanan işin kolay ve hayırlı olması için duâ,

Kurban keserken okunacak duâ,

Su içerken okunacak duâ,

Zemzem içerken okunacak duâ,

Aksırınca okunacak duâ,

Elbise giyerken okunacak duâ,

Gıybet etmenin kefareti,

Resûlullah’ı rü’yada görmek için duâ,

Kötülerin şerrinden kurtulmak için duâ,

Evlilikte ilk gece okunacak dua,

Erkek çocuk olması için okunacak dua,

Çocuğa isim koyarken,

Çocuk konuşmaya başlayınca,

Hastalıkta okunacak dua,

Baş ağrısında okunacak dua,
Kaybolan kimseye kavuşmak için,

Cenaze namazı duâsı,

Cenaze defin esnasında okunacak dua,

Teheccüd namazından sonra  okunacak duâ,

Yeni hilâli görünce okunacak duâ,

Banyoya girerken çıkarken okunacak dua,

Helaya girerken çıkarken okunacak duâ,

Bir zarar meydana geldiğinde okunacak duâ,

Öfkeli halde edilecek dua,

Fırtınada okunacak dua,

Fakirlikten kurtuluş  duâsı,

Borç ve sıkıntı duâsı,

Uykuda korkanın okuyacağı duâsı,

Yağmur duâsı,

     Duâ ayetleri,

        Her murad için okunacak Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetleri,

        Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetlerinin bazılarının manaları,
Secdede duâ,
Vesveseden kurtuluş duâsı,

İsm-i a’zam duâsı ,

Esma-i hüsna ,

Salevatı- şerife okumak,

Resûlullahın duâları ,

Hz. Aişe validemize bildirilen duâ ,

Seyyidü’l-istiğfar  duâsı,

Resûlullahın Veda Haccındaki duâsı       ,

Resûlullahın bazı duâları       ,
Küfür ve imansızlık,
Namaz sûreleri (57),

Namâz Duâlarının manaları( meâlen),

Abdest Duâları (63),

 Hacet Namazı,

           “Ömründe bir defa olsun kıl!”,

Namazın önemi,

Namaz kötülüklerden korur !   ,

Önce borçlar sonra nafileler!,
Diğer fetvalar ,

          İkinci Bölüm

MÜBAREK ÜÇ AYLAR

Mübârek aylar ve günler

     RECEB AYI,

Recep ayındaki namaz ve duâ,

Recep ayında oruç,

Recep ayına hürmetin karşılığı,

Hazret-i Ali’nin Duâsı ,

     ŞÂBAN AY’I,

Resûlullah en çok Şâban ayında oruç tutardı,

Şâban ayı seçilmiş ay,

Şâban salevât-ı şerife ay’ı,

      RAMAZAN AYI,

“Bu ayda dört şeyi çok yapınız!”,

En kıymetli ay  ,        

İftar duâsı,

Orucun farzı,

Ramazan-ı şerîfe hürmetin karşılığı    ,    

Fırsatı kaçırmamalı,

Ramazan magfiret ayıdır    ,   

Teravih namazı ve duâları,

Okunacak duâ ve tesbîhler (59),

Kimler oruç tutmaz,

Orucu bozan şeyler   ,       

Oruç üç çeşittir,

Oruç tutmanın sevâbı  ,          

Ramazan ayında zekât,       

Zekâtın hesap günü  ,      

Sadaka-i Fıtr ,     

Oruç Keffâreti   ,       

Kur’ân-ı kerîm ve Ramazan ayı,       

Oruç tutmanın sağlığa zararı var mı?  ,  

Orucun hikmetleri ,

“Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz”,

Oruç Cenab-ı Hakkın emri olduğu için tutulur ,

Oruç tutmanın toplum açısından önemi,

Oruç kötülüklerden korur ,

Hastalıkların başı çok yemek,

Orucun sosyal faydaları ,

Oruç ahlâkımızı güzelleştirir,

Oruç her dinde vardı, 

Oruç ile ilgili yapılan araştırmalar,

Hastalıkların tedavisinde oruç,

Pakistan’da yapılan araştırma,

Ülkemizde yapılan araştırmalar ,

           Üçüncü Bölüm,

MUBÂREK GÜNLER VE GECELER,

Mübarek Günler ve Geceler,

1 – KADİR GECESİ,

                   Bu gecede okunacak duâ ,

2- AREFE GECESİ ,

Arefe Günü,

              Okunacak duâ:,

3 – FITR (RAMAZAN)  BAYRAMI GECESİ:,

                  Öksüzün bayram sevinci,
Bayram Namazı,
Niçin bayram denilmiştir?,

İslâmiyette bayramlar ikidir,

              Okunacak duâ,

Şevvâl ayında oruç tutmanın sevabı,

4 – KURBAN BAYRAMI GECELERİ:,

“Bu da bizim bayramımızdır”,
Bayram Namazı,
Teşrîk Tekbîrleri,
İsmail aleyhisselâm ve kurban,
İkinci kurban olayı ,

5 – MEVLİD GECESİ:,

Mevlid Merâsimleri     ,

Mevlidin faydaları     ,  
Bu gece yapılacak işler,

6 – BERÂT GECESİ,

“Şükredici kul olmıyayım mı?”,
Okunacak duâ,

7 – Mİ’RÂC GECESİ:,

“Başkası imâm olamaz!”,

“O söyledi ise inandım”,

İsrâ ve Mi’râc,
Mi’râc gecesi hediyeleri      ,
Bu gece yapılacak ibadet,

8 – REGÂİB GECESİ:,

“Regâib gecesinden gâfil olma!”,
Regaib namazı yoktur,

9- MUHARREM GECESİ:,

Hicret nasıl oldu?,

“O’nun muhâfazasına memur mu ettiniz?”,

Örümcek ağı ve güvercin yuvası,
Allahü teâlâ bizimledir!,

“Sen müslüman olmadıkça…”,

Nihayet hazret-i Ali de hicret etti,

Habibullah geliyor baş tacımız geliyor,
Okunacak duâ,

10 -AŞÛRE GECESİ:,

Aşûre gününün fazileti,
Okunacak duâ ,
DİĞER MÜBAREK GÜNLER VE GECELER,

      Diğer Mübarek Gün ve Geceler,

Cuma günü,

Cuma günü okunacak duâlar ,

Bazı Bid’atler ,                                 

Otuziki farz,

                   Îmanın Şartları,

                   İslâmın Şartları,

                   Namazın Farzları,

                   Abdestin Farzları,

                   Guslün Farzları,

                   Teyemmümün Farzları , 

     Dördüncü Bölüm,

SURELERİN FAZİLETİ,

 İhlâs sûresinin fazîleti,

Kevser Sûresinin Fazîleti,

Mülk sûresinin fazîleti,

Bekara sûresinin fazîleti,

Âmenerresûlü’nün fazîleti,

Âyet-el kürsî’nin fazîleti,

Vâkıa sûresinin fazîleti

Yasîn-i şerîfin fazîleti,

             Yasîn sûresinin faydaları,

Nebe sûresinin fazîleti,

Mu’avvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerinin fazîleti,

Fâtiha-i şerîfenin fazîleti,

Enfâl sûresinin fazîleti,

En’âm sûresinin fazîleti,

Âl-i İmrân sûresinin fazîleti,

Kâfirûn (Kulyâ) sûresinin fazîleti,

Haşr sûresinin fazîleti,

Kadr sûresinin fazîleti,

Mü’min (Hâ mîm) sûresinin fazîleti,

Fetih sûresinin fazîleti,

Duhân (Hâ mîm) sûresinin fazîleti,

Nasr (İzâ Câe) sûresinin fazîleti,

Asr sûresinin fazîleti,

Kehf sûresinin fazîleti,

Tekâsür sûresinin fazîleti,

Tevbe (Berâe) sûresinin fazileti,

Zilzâl sûresinin fazîleti,

Secde sûresinin fazîleti,

Hûd sûresinin fazîleti,

Duhâ sûresinin fazîleti,

Kıyâme sûresinin fazîleti,

Câsiye sûresinin fazîleti,

Şebe’ sûresinin fazîleti,

Fâtır sûresinin fazîleti,

Beyyine sûresinin fazîleti,

Kureyş sûresinin fazîleti,

Müddessir sûresinin fazîleti

      KUR’AN-I KERİM OKUMA SEVABI      , 

      Sinsi Kur’ân-ı kerim düşmanlığı,

Kur’ân-ı kerim ve fıkıh kitapları,

Kur’ân-ı kerimle amel etmek mümkün mü?,

Google Aramalar:

ilahiler-ilahi dinle; 2014 ilahiler  ilahi dinle  ilahi dünyası