xatKur’an-i Kerim’den Dua Örnekleri

Kur’an-i Kerim’den Dua Örnekleri

“Ve minhüm men yekûlü rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhıreti haseneten vekınâ azâben nâr”

[2/201]Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.

“Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ bâ’de iz hedeytenâ, ve heblenâ min ledünke rahmeh, inneke entel vahhâb”

[3/8]Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın.

“Ellezîne yezkürûnellâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard rabbenâ mâ halâkte hazâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâbennâr. Rabbenâ inneke men tudhılin nâre fekad ahzeyteh ve mâliz zâlimine min ensâr. Rabbenâ innena semi’nâ münâdiyen yunâdi lil’îmâni en âminu birabbikum feamennâ. Rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.Rabbenâ ve âtina mâ vaadtenâ alâ rusûlike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeh. İnneke lâ tuhliful mîâd”

[3/191]Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru” , derler.

[3/192]Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur.

[3/193]Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir davetçiyi işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canimizi iyelerle beraber al.

“Kalâ rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekunenne minel hâsirîn”

[7/23]Her ikisi, “Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz” dediler.

“Fein tevellev fekul hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltu ve hüve rabbül arşıl azîm”

[9/129] Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir.”

“Kâle rabbi inni eûzü bike en eseleke mâ leyse lî bihî ilmün ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minel hasırîn”

[11/47]Rabbim! Bilmediğim şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum dedi.

“Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zürriyyetî, rabbenâ ve tekabbel duâ’. Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lilmü’minîne yevme yekûmül hisâb”

[14/40]Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur.

[014.041]Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı babamı ve inananları bağışla.

“Vezkür abdenâ eyyûbe iz nâda rabbehû ennî messenişeytânu binusbin ve azâbin”

[38/41]Kulumuz Eyyub’u da an; Rabbine: “Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi” diye seslenmişti.

“Ve kur rabbî eûzü bike min hemezâtiş şeyâtîn”

[23/97]De ki: “Rabbim! şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım.”

“Ve hifzan min külli şeytanin mârid”

[37/07] Onu, inatçı her türlü şeytandan koruduk.

“Lâ ilâhe illâ ente Subhâneke, innî küntü minez zâlimîn”

[21/87] “Senden başka ilah yoktur, Sen münezzehsin, doğrusu ben haksizlik edenlerdenim” diye seslenmişti.

“Rabbiş rahli sadrî ve yessirlî emrî”

[20/25] Ey Rabbim! göğsümü genişlet , işlerimi kolaylaştır.

“Rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sağîrâ”

[17/24] “Rabbim! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!”

“Rabbi edhilnî mudhale sıdkın ve ehricnî muhrace sıdkın vecal lî min ledünke sultânen nesırâ”

[17/80]De ki: “Rabbim! Beni dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et; çıkaracağın yerden de hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver.”

“Rabbi evzi’nî en’eşküre nimetekelletî en’âmte aleyye ve alâ vâlideyye ve en amele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zürriyetî innî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn”

[27/19]Rabbim bana ve ana – babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın güzel davranışlar ortaya koymayı, ilham eyle; beni ve zürriyetimi ıslah eyle. Sana yanlışlarımdan dolayı tövbe ederim, kesinlikle ben sana teslim olmuşlardanım…

BENZER KONULAR :

Google Aramalar:

Ezgiler

Ezgiler

Slow ilahiler

Slow ilahiler

Müziksiz ilahiler

Müziksiz İlahiler

ilahi izle

ilahi izle

Peygamber ilahisi

Peygamber ilahileri

Menzil ilahileri

Menzil ilahileri

Hadisler

Dualar

Vaazlar

Mekke ilahileri

ilahi mekke

Yeni ilahiler

Karışık ilahiler

Kesintisiz ilahiler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Lütfen sonucu yazın:

ilahiler-ilahi dinle; 2014 ilahiler  ilahi dinle  ilahi dünyası